Korespondencja handlowa w standardzie unijnym - nowe trendy
20.09.2007

Termin: 22 października 2007 r.


Miejsce: Toruń, Hotel Filmar


Ogólna charakterystyka szkolenia:

 

Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy. Uczestnicy otrzymają precyzyjne informacje na temat zasad redagowania, układu graficznego i formalnych elementów pism handlowych, wzory pism handlowych oraz samodzielnie wykonają praktyczne ćwiczenia redakcyjne dotyczące poszczególnych pism.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

 


Program:


1) Korespondencja w poszczególnych fazach transakcji kupna-sprzedaży (zakres stosunku handlowego):

- propozycja kupna-sprzedaży, zamówienie, dostawa, weryfikacja dostaw.


2) I faza korespondencji handlowej - propozycja kupna-sprzedaży z zakresem następujących pism:

- pismo informacyjne, zapytanie o ofertę, oferta i jej 5 rodzajów, list intencyjny.


3) II faza korespondencji handlowej - zamówienie z zakresu następujących pism:

- zamówienie, zamówienie-umowa, umowa.


4) III faza korespondencji handlowej - dostawa towaru z zakresem następujących pism:

- zawiadomienie o odbiorze towaru, awizo, specyfikacja wysyłkowa.


5) IV faza korespondencji handlowej - weryfikacja dostawy z zakresem pism

- reklamacja (ilościowa, jakościowa), odpowiedź na reklamację(ilościową i jakościową).


6) Blankiety korespondencyjne zalecane przez Polską Normę dla korespondencji handlowej.


7) Zalecenia korespondencji zachodniej dla potrzeb korespondencji handlowej (wzory oficjalnej korespondencji handlowej).


8) Korespondencja w języku polskim, niemieckim i angielskim- szczegółowe omówienie różnic


Szkolenie prowadzi:

 

Barbara Morawska       

W 1979 r. ukończyła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Wydziale Nauk Ekono-micznych i otrzymała tytuł magistra ekonomii z przygotowaniem pedagogicznym. Doskonaliła swój warsztat dydaktyczny zdobywając specjalizację I stopnia w zakresie nauki biurowości i korespondencji, ponadto uzyskała certyfikaty egzaminatora w zawodzie technik prac biurowych, technik ekonomista i sprzedawca. Nauczyciel szkół średnich, policealnych oraz wykładowca akademicki. Specjalista ds. organizacji prac biurowych i korespondencji. Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankowości w Toruniu. Za swoją wybitną pracę i zasługi zawodowe odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest niezależnym konsultantem, doradcą w zakresie zarządzania profesjonalną korespondencją biurową.


Cena:


420 zł (brutto)

Więcej informacji: www.btg-szkolenia.pl

 

Kontakt:


Katarzyna Łosko

Konsultantka ds. Obsługi Klienta

e-mail: klosko@btg-szkolenia.pl


Business Training Group

ul. Antoniego Antczaka 56a

87 - 100 Toruń

tel. 056 655-32-60

fax. 056 659-14-47

e-mail: biuro@btg-szkolenia.pl

 

Drukuj artykuł Zamknij okno